Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123586

Popiersia Dwunastu Apostołów - cykl 12 obrazów (zachowany fragmentarycznie) 

typ formalny: obraz
powstanie: 1667, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 192
styl obiektu: barok
warsztat: pracownia Michaela Lucasa Leopolda Willmanna
części: obj 5000123587, Apostoł I - obraz obj 5000123588, Apostoł II - obraz obj 5000123589, Apostoł III - obraz obj 5000123590, Apostoł IV - obraz umiejscowienie: obj 5000007012, kościół parafialny pod wezwaniem św. Walentego obj 5000007017, kościół pod wezwaniem św. Jakuba
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 516 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 192
komentarz: lokalizacja: na ścianach apsydy i na filarach pod chórem; pierwotnie wyposażenie kościoła św. Jakuba
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło