Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00007017

kościół pod wezwaniem św. Jakuba 

ukończenie budowy: 1697, data na obrazie w ołtarzu głównym; ZSwP, Śląsk, s. 513 powstanie: około 1700, rejestr dewastacja: 1945-1948, ZSwP, Śląsk, s. 516 zabezpieczenie ruiny: 1960-1964, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 161
styl obiektu: barok
materiał (podłoża): cegła
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 98, 03.12.1949
części: obj 5000123951, fasada wschodnia obj 5000123952, Maria z Dzieciątkiem - figura nad wejściem obj 5000123953, Św. Jakub Starszy - figura obj 5000123954, nawa obj 5000123955, sklepienie kolebkowe z lunetami obj 5000123956, prezbiterium jest częścią: obj 5000007013, zespół opactwa Cysterów (wraz z otoczeniem w zakolu Odry i Brzeźnicy) wyposażenie: obj 5000123586, Popiersia Dwunastu Apostołów - cykl 12 obrazów (zachowany fragmentarycznie) obj 5000123963, kartusz herbowy opatów lubiąskich obj 5000141164, kartusz herbowy (?) obj 5000141165, kartusz herbowy klasztoru obj 5000123959, ambona (niezachowana) obj 5000123957, ołtarz główny (niezachowany) obj 5000123962, chrzcielnica (niezachowana)
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 516 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 161
komentarz: kościół pełnił funkcję świątyni parafialnej dla świeckich pracowników klasztoru
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło