Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123632

pomnik nagrobny ośmiu pochowanych w kościele średniowiecznych biskupów (zachowany fragmentarycznie) 

styl obiektu: barok
części: obj 5000123633, postument z kartuszem (8) obj 5000123634, posąg biskupa (8), niezachowany obj 5000123635, medalion fundacyjny z tekstem łacińskim (2) umiejscowienie: obj 5000123612, ambit obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
fundatorzy opaci: Dominik Krausenberger, Baltazar Nitsche
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 513 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 25, 75
komentarz: lokalizacja: w ambicie za ołtarzem głównym
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło