Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123612

ambit 

typ formalny: ambit
części: obj 5000123613, sklepienie kolebkowo-krzyżowe obj 5000123614, kaplica św. Bernarda, w narożniku północnym obj 5000123622, kaplica św. Benedykta, w narożniku południowym jest częścią: obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wyposażenie: obj 5000123630, płyta nagrobna rycerza Martina Buzwoja (Marcina Bożywoja) obj 5000123632, pomnik nagrobny ośmiu pochowanych w kościele średniowiecznych biskupów (zachowany fragmentarycznie)
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 67
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło