Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123630

płyta nagrobna rycerza Martina Buzwoja (Marcina Bożywoja) 

powstanie: pocz. XIV w., ZSwP, Śląsk, s. 513
materiał (podłoża): piaskowiec
umiejscowienie: obj 5000123612, ambit obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 513 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 82
komentarz: lokalizacja: przy wejściu do kaplicy książęcej
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło