Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123657

polichromia o tematyce komemoratywnej, związanej z wygaśnięciem dynastii Piastów w 1675 roku 

powstanie: 8. dekada XVII w., Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 87
styl obiektu: barok
części: obj 5000123658, polichromia ramienia zachodniego obj 5000123665, polichromia ramienia północnego obj 5000123669, polichromia ramienia wschodniego obj 5000123676, polichromia przęsła środkowego obj 5000123681, polichromia przęsła południowego umiejscowienie: obj 5000100831, sklepienie krzyżowo-żebrowe Kaplicy Książęcej obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny obj 5000100830, Kaplica Książęca
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 87
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło