Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123676

polichromia przęsła środkowego 

styl obiektu: barok
części: obj 5000123677, Orzeł śląski, inskrypcja: "VANUM POST HABET ORBEM" - polichromia obj 5000123678, Orzeł śląski, inskrypcja: "ASPICIT CREBRO" - polichromia obj 5000123679, Orzeł śląski, inskrypcja: "DESERUISSE IUVAT" - polichromia obj 5000123680, Orzeł śląski, inskrypcja: "IN ARDUIS PACAE, MORATUR" - polichromia jest częścią: obj 5000123657, polichromia o tematyce komemoratywnej, związanej z wygaśnięciem dynastii Piastów w 1675 roku umiejscowienie: obj 5000123685, przęsło środkowe kaplicy
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 87
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło