Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123744

klasztor 

części: obj 5000007016, konwent - część południowa (claustrum) kompleksu klasztornego obj 5000100836, skrzydło zachodnie konwentu obj 5000100837, piwnica (cellarium) obj 5000100838, filar (ceglany) obj 5000100839, fasada zachodnia obj 5000123879, portal obj 5000123883, sień obj 5000123884, sklepienie kolebkowo-krzyżowe w sieni obj 5000123885, portal wewnętrzny obj 5000123886, chronostych z datą 1704 obj 5000123889, refektarz obj 5000123890, portal prowadzący do refektarza obj 5000123891, nadproże z datą 1706 i monogramem L.A.L. [monogram opata Ludwika Baucha: Ludovicus Abbas Lubensis] obj 5000123892, sklepienie nieckowe obj 5000123903, biblioteka obj 5000123904, sklepienie kolebkowe z lunetami obj 5000123942, portal prowadzący do biblioteki obj 5000123944, skrzydło północne konwentu obj 5000123945, skrzydło wschodnie konwentu obj 5000123946, skrzydło południowe konwentu obj 5000007015, pałac opatów - część północna kompleksu klasztornego obj 5000100835, fasada zachodnia pałacu opatów obj 5000123746, portal obj 5000123749, sień przejazdowa obj 5000123750, portal I w sieni przejazdowej obj 5000123752, portal II w sieni przejazdowej obj 5000141177, portal III w sieni przejazdowej obj 5000141179, portal IV w sieni przejazdowej obj 5000123755, wielka jadalnia opata obj 5000123756, sklepienie zwierciadlane z lunetami obj 5000123757, Apoteoza bohatera cnót - polichromia obj 5000123770, pomieszczenie na I piętrze, z dekoracją sztukatorską i polichromią obj 5000141145, sala I z dekoracją sztukatorską obj 5000141151, sala II z dekoracją sztukatorską obj 5000141154, sala III z dekoracją sztukatorską obj 5000141157, sala IV z dekoracją sztukatorską obj 5000123775, Sala Książęca obj 5000123872, portal wiodący do Sali Książęcej obj 5000123876, pomieszczenie na I piętrze, z dekoracją sztukatorską i polichromią jest częścią: obj 5000007013, zespół opactwa Cysterów (wraz z otoczeniem w zakolu Odry i Brzeźnicy) wyposażenie: obj 5000123893, wystrój malarski refektarza obj 5000141180, chronostych - polichromia obj 5000123905, Gloryfikacja Mądrości Bożej - wystrój malarski biblioteki obj 5000123768, cykl 11 obrazów olejnych ze scenami ze Starego Testamentu na tle krajobrazów (zachowany fragmentarycznie) obj 5000123778, Gloryfikacja wiary katolickiej Habsburgów i Piastów - wielkie płótno stanowiące plafon na stropie obj 5000123821, dekoracja rzeźbiarska Sali Książęcej obj 5000123870, herb klasztoru - polichromia na ścianie zachodniej obj 5000123871, herb opatów lubiąskich - polichromia na ścianie zachodniej
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 25
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło