Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00007013

zespół opactwa Cysterów (wraz z otoczeniem w zakolu Odry i Brzeźnicy) 

Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 616/W, 10.05.1988
części: obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny obj 5000123950, kościół pod wezwaniem św. Jakuba (niezachowany) obj 5000007017, kościół pod wezwaniem św. Jakuba obj 5000007018, budynek bramny obj 5000007019, szpital klasztorny obj 5000007020, kancelaria klasztorna obj 5000007021, budynek oficjalistów obj 5000007022, budynek rzemieślników obj 5000007023, wozownia obj 5000007024, piekarnia obj 5000007025, stodoła (obecnie Karczma Cysterska) obj 5000007026, budynek gospodarczy obj 5000007027, most nad fosą obj 5000007028, tereny ogrodów i cmentarzy obj 5000101806, browar obj 5000101807, budowle gospodarcze średniowieczne (pozostałości) obj 5000123744, klasztor obj 5000123970, zespół rzeźb ogrodowych (zachowany fragmentarycznie) obj 5000123974, kolumna maryjna obj 5000123988, mur opactwa (zachowany fragmentarycznie)
fundator książę Bolesław Wysoki
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000074, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 198-206 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 510-516
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło