Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123894

Cudowne nakarmienie 5 tysięcy - polichromia na sklepieniu 

styl obiektu: barok
malarz: Felix Anton Scheffler
części: obj 5000123895, Bóg Ojciec i Gołębica Ducha Świętego na tle nieba - polichromia obj 5000123896, Chrystus, uczniowie i tłumy biorące udział w cudzie - polichromia obj 5000123897, CAL [monogram fundatora - opata Konstantego Bayera] obj 5000123898, Felix Antonius Scheffer Invenit et Pinxit Wratisl. 1733 [sygnatura artysty i data] jest częścią: obj 5000123893, wystrój malarski refektarza umiejscowienie: obj 5000123892, sklepienie nieckowe
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 27
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło