Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123897

CAL [monogram fundatora - opata Konstantego Bayera] 

styl obiektu: barok
malarz: Felix Anton Scheffler
jest częścią: obj 5000123894, Cudowne nakarmienie 5 tysięcy - polichromia na sklepieniu
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 148
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło