Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123957

ołtarz główny (niezachowany) 

powstanie: 1697, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 162
styl obiektu: barok
części: obj 5000123958, Św. Jakub Starszy - obraz (niezachowany) umiejscowienie: obj 5000123956, prezbiterium obj 5000007017, kościół pod wezwaniem św. Jakuba
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 162
komentarz: nieliczne rzeźby ołtarza, warsztatu Steinla, przechowywane są w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło