Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123959

ambona (niezachowana) 

typ formalny: ambona
powstanie: około 1700, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 162
styl obiektu: barok
części: obj 5000123960, baldachim (niezachowany) umiejscowienie: obj 5000123954, nawa obj 5000007017, kościół pod wezwaniem św. Jakuba
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 162
komentarz: nieliczne rzeźby z ambony, warsztatu Steinla, przechowywane są w Muzeum Narodowym we Wrocławiu
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło