Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123840

Umiarkowanie (Temperantia): kobieta z rogami obfitości - figura 

typ formalny: figura
styl obiektu: barok
jest częścią: obj 5000123836, Alegorie 4 cnót kardynalnych
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 123
komentarz: lokalizacja: ściana południowa po prawej stronie figury cesarza Józefa I
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło