Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00007012

kościół parafialny pod wezwaniem św. Walentego 

powstanie: 1734-1735, rejestr renowacja: 1930, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 176-177
styl obiektu: późny barok
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 320, 18.07.1956
części: obj 5000123501, wieża obj 5000123502, portal obj 5000123506, nawa obj 5000123507, sklepienie nieckowe obj 5000123532, prezbiterium w formie apsydy od zachodu obj 5000123549, empory północne obj 5000123550, empory południowe obj 5000123551, empora muzyczna obj 5000123552, sklepienie żaglaste obj 5000123565, zakrystia obj 5000123566, kaplice boczne północne obj 5000123570, kaplica północna, I od zachodu obj 5000123571, kaplica północna, II od zachodu obj 5000123574, kaplica północna, III od zachodu obj 5000100822, kaplica św. Jana Nepomucena obj 5000100823, pilastry obj 5000123577, kaplice boczne południowe obj 5000123578, kaplica południowa, I od zachodu obj 5000123581, kaplica południowa, II od zachodu obj 5000123584, kaplica południowa, III od zachodu wyposażenie: obj 5000141036, Maria z Dzieciątkiem - figura w niszy ponad portalem obj 5000141037, tondo płaskorzeźbione, nad portalem obj 5000123505, polichromia wnętrza kościoła obj 5000123523, ambona obj 5000123538, ołtarz główny obj 5000123563, Św. Grzegorz - figura złocona obj 5000123564, Św. Ambroży (?) - figura złocona obj 5000123572, ołtarz w obramieniu architektonicznym obj 5000123573, Św. Walenty - obraz obj 5000123575, ołtarz obj 5000123567, dekoracja rzeźbiarska obj 5000123568, Męczeństwo św. Walentego - obraz obj 5000123569, Spowiedź królowej czeskiej - obraz obj 5000123579, ołtarz obj 5000123582, ołtarz obj 5000123585, Chrystus na Górze Oliwnej - obraz obj 5000123586, Popiersia Dwunastu Apostołów - cykl 12 obrazów (zachowany fragmentarycznie)
fundator opat Konstantin Beyer
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 516 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 176-177
komentarz: pierwotne wezwanie niezachowanego kościoła parafialnego w Lubiążu - św. Jana Ewangelisty; obecny kościół znajduje się 2 km na północny-zachód od klasztoru
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło