Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00010002

kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja 

budowa nowego kościoła: 1365-1417, ZSwP, Śląsk, s. 153 powstanie pierwszego kościoła, wyburzonego w XIV w.: XIII w., Zlat, Brzeg [ŚwZS], s. 161 remont: 1856-1885, ZSwP, Śląsk, s. 153 neogotycka przebudowa fasady i kruchty południowej: 1884-1885, ZSwP, Śląsk, s. 153 odbudowa: 1959-1967, ZSwP, Śląsk, s. 153 zniszczenia wojenne: 1945, rejestr
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): cegła, kamień (detal)
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 515/58, 15.11.1958
części: obj 5000140607, dwuwieżowa fasada zachodnia obj 5000140608, okna z maswerkami obj 5000140609, epitafia w elewacjach kościoła obj 5000120448, prezbiterium obj 5000122503, nawa główna obj 5000122504, sklepienie gwiaździste nawy głównej obj 5000122505, nawa północna obj 5000122506, sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy północnej obj 5000122507, portal dwuramienny (zamurowany) obj 5000122514, nawa południowa obj 5000122515, sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy południowej obj 5000122516, portal prowadzący z nawy do zakrystii obj 5000122525, kruchta zachodnia obj 5000122526, sklepienie krzyżowo-żebrowe kruchty zachodniej obj 5000122528, pomieszczenia północne obj 5000122534, kaplica św. Anny obj 5000120035, kruchta północna obj 5000120036, portal wewnątrz kruchty północnej obj 5000122532, portal zewnętrzny kruchty północnej obj 5000122535, pomieszczenia południowe obj 5000122536, kruchta południowa obj 5000122537, portal ostrołukowy obj 5000122538, połączone kaplice śś. Barbary i Katarzyny obj 5000122539, sklepienie krzyżowo-żebrowe kaplic obj 5000122540, zakrystia obj 5000122541, sklepienie sieciowe zakrystii obj 5000122550, prospekt organowy (zachowany fragmentarycznie) wyposażenie: obj 5000120449, ołtarz główny obj 5000120450, tryptyk Świętej Rodziny obj 5000122508, epitafium Sebastiana Koschenbar-Tscheplowskiego (†1559) obj 5000122509, epitafium rajcy Ambrosiusa Kerbera z rodziną obj 5000122510, epitafium Baltazara Heusslera (†1587) i jego żony Jadwigi (†1586) obj 5000122511, epitafium Petrusa Thomasa (†1601?) obj 5000122513, epitafium rodziny Springerów obj 5000122517, epitafium Martina Mergenera (†1539) i jego żony (†1570) obj 5000122518, epitafium Hansa Weisskopfa (†1562) obj 5000122519, epitafium dziecięce Barbary Scholtz obj 5000122520, epitafium rodziny Kortz obj 5000122523, Św. Mikołaj - figura obj 5000122527, nagrobek marszałka polnego Friedricha Leopolda grafa von Gesslera (†1762) (zachowany fragmentarycznie) obj 5000122531, epitafum burmistrza Petrusa Horliusa (†1550) obj 5000122544, polichromia ściany południowej zakrystii obj 5000122545, Msza św. Grzegorza - polichromia (obecnie w Muzeum Piastów Śląskich) obj 5000122546, epitafium Davida Schrödera (†1559) i jego żony obj 5000122547, epitafium trójki dzieci Schweitzerów obj 5000122548, epitafium Anny Posadowskiej (†1641) obj 5000122549, dawny ołtarz główny (zachowany fragmetarycznie)
fundatorzy mieszczaństwo Brzegu, książę Ludwik I
lokalizacja geograficzna: Brzeg, ul. Kościelna, województwo: opolskie, powiat: brzeski, gmina: Brzeg
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 153-154 8200000068, Zlat, Brzeg [ŚwZS], s. 158-186
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło