Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00007014

kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 

powstanie kościoła romańskiego: k. XII w., Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 153 powstanie kościoła romańskiego: około 1200, ZSwP, Śląsk, s. 511 budowa gotyckiego kościoła: 1270-1340, rejestr budowa gotyckiego kościoła: pocz. XIV w., Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 14, 44 modernizacja i barokizacja: 1649-1715, rejestr restauracja: 1934-1937, ZSwP, Śląsk, s. 511 dewastacja: 1943-1948, ZSwP, Śląsk, s. 511
styl obiektu: gotyk, barok
materiał (podłoża): cegła
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 99, 03.12.1949
części: obj 5000141184, sygnaturka na skrzyżowaniu naw obj 5000123612, ambit obj 5000123613, sklepienie kolebkowo-krzyżowe obj 5000123614, kaplica św. Bernarda, w narożniku północnym obj 5000141111, portal pomiędzy kaplicą św. Bernarda a kaplicą Książęcą obj 5000123615, kopuła na pendentywach obj 5000123622, kaplica św. Benedykta, w narożniku południowym obj 5000123623, kopuła na pendentywach obj 5000141189, latarnia obj 5000123637, nawa główna obj 5000123638, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000141054, sklepienie poniżej empory organowej (jedno przęsło) obj 5000123642, nawa północna obj 5000123643, sklepienie kolebkowo-krzyżowe obj 5000123645, nawa południowa obj 5000123646, sklepienie kolebkowo-krzyżowe obj 5000100824, transept obj 5000100825, ramię północne transeptu obj 5000123593, portal wschodni, prowadzący do dawnej zakrystii obj 5000123594, portal zachodni, prowadzący do klasztoru obj 5000123595, sklepienie gwiaździste obj 5000100826, elewacja północna obj 5000100827, szczyt obj 5000100828, prezbiterium obj 5000100829, okno wschodnie z maswerkiem obj 5000123636, balustrada obj 5000123596, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000123597, polichromia ścienna prezbiterium (zachowane fragmentarycznie) obj 5000123598, piscina przyścienna (zachowana fragmentarycznie, w południowo-wschodnim narożniku) obj 5000123599, kolumna obj 5000100830, Kaplica Książęca obj 5000141088, wsporniki z dekoracją rzeźbiarską obj 5000100842, belkowanie III kondygnacji obj 5000123743, zakrystia obj 5000141181, wieża zachodnia (2) obj 5000123697, wsporniki z dekoracją rzeźbiarską obj 5000123703, wsporniki dekorowane maskami i motywami roślinnymi obj 5000123707, wsporniki dekorowane symbolami złych mocy obj 5000100831, sklepienie krzyżowo-żebrowe Kaplicy Książęcej obj 5000123686, wsporniki dekorowane symbolami Czterech Ewangelistów obj 5000100832, kaplica Loretańska obj 5000100833, elewacja północna obj 5000100834, portal Kaplicy Loretańskiej obj 5000123719, Król Dawid - figura w niszy obj 5000123720, Ewangelista I (?) - figura w niszy obj 5000123721, Ewangelista II (?) - figura w niszy obj 5000123722, Boże Narodzenie - płaskorzeźbiona płycina obj 5000123723, Pokłon Trzech Króli - płaskorzeźbiona płycina obj 5000123725, Zwiastowanie - płaskorzeźbiona płycina obj 5000123726, Ewangelista - figura w niszy obj 5000123728, Zaśnięcie - płaskorzeźbiona płycina obj 5000123729, Ewangelista - figura w niszy obj 5000123730, sklepienie kolebkowe obj 5000123731, kruchta zachodnia obj 5000123732, sklepienie kolebkowe z lunetami obj 5000123733, balkon na wschodniej ścianie obj 5000123734, portal wiodący z kruchty do kościoła obj 5000100840, fasada kościoła obj 5000100841, portal fasady obj 5000123740, orzeł habsburski z dwoma kartuszami herbowymi - dekoracja rzeźbiarska obj 5000123742, Maria Immaculata - figura jest częścią: obj 5000007013, zespół opactwa Cysterów (wraz z otoczeniem w zakolu Odry i Brzeźnicy) wyposażenie: obj 5000123630, płyta nagrobna rycerza Martina Buzwoja (Marcina Bożywoja) obj 5000141106, Anioł z rogiem, z którego wypadają krzyże - polichromia obj 5000141107, dekoracja sztukatorska kopuły obj 5000123616, Sceny z życia św. Bernarda - polichromia w 4 medalionach obj 5000123621, ołtarz św. Bernarda (niezachowany) obj 5000141109, Anioł z rogiem, z którego lecą krople wody - polichromia obj 5000141110, dekoracja sztukatorska obj 5000123624, Sceny z życia św. Benedykta - polichromia w 4 medalionach obj 5000123629, ołtarz św. Benedykta (niezachowany) obj 5000123631, płyta nagrobna opata Matthiasa Rudolfa z Hennersdorfu (†1636) obj 5000123632, pomnik nagrobny ośmiu pochowanych w kościele średniowiecznych biskupów (zachowany fragmentarycznie) obj 5000141059, zespół polichromowanych zworników sklepienia nawy głównej obj 5000123639, stalle "anielskie" obj 5000123641, tablica z historią kościoła w stiukowej ramie obj 5000141057, empora organowa obj 5000141058, ambona (zachowany jedynie baldachim) obj 5000123644, krata zamykajaca nawę północną obj 5000123647, krata zamykajaca nawę południową obj 5000123648, zespół obrazów Willmanna i jego warsztatu obj 5000123652, zespół 24 ołtarzy bocznych (niezachowany) obj 5000123655, krata (niezachowana?) obj 5000123656, Pietà - grupa figuralna obj 5000141072, zespół polichromowanych zworników na sklepieniu prezbiterium obj 5000141056, Ofiara całopalna Mojżesza - polichromia na ścianie północnej obj 5000123600, płyta nagrobna księcia Bolesława Wysokiego (†1201), fundatora opactwa obj 5000123601, płyta nagrobna księcia ścinawskiego Przemysława (†1289) obj 5000123602, płyta nagrobna księcia żagańskiego Konrada II Garbatego (†1304) obj 5000123603, ołtarz główny (zachowany fragmentarycznie) obj 5000123691, nagrobek ks. Bolesława III (zachowany fragmentarycznie) obj 5000123711, ołtarz główny (niezachowany) obj 5000123713, ołtarz boczny św. Jerzego (niezachowany) obj 5000123715, ołtarz boczny I (niezachowany) obj 5000123716, ołtarz boczny św. Mikołaja (niezachowany) obj 5000123718, ołtarz boczny II (niezachowany) obj 5000123657, polichromia o tematyce komemoratywnej, związanej z wygaśnięciem dynastii Piastów w 1675 roku
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000046, Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 153 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 511
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło